Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

Menu

Month: August 2499

พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร         ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙