Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

Menu

Month: February 2534

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔