การศึกษาอนุกรมวิทยาวิธานของกุ้งทะเลและกั้งตั๊กแตน บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก.

Titleการศึกษาอนุกรมวิทยาวิธานของกุ้งทะเลและกั้งตั๊กแตน บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก.
Publication TypeResearch
Year of Publication2534
Authorsสาธิต โกวิทวที., Satit Kovitvadhi.
Corporate Authorsสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsกั้งตั๊กแตน - - วิจัย., กั้งตั๊กแตน., กุ้งทะเล - - วิจัย., กุ้งทะเล., สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา.
Alternate TitleToxonomic study on marine shrimp and manis shrimp from the eastern coast of thailand.

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80