ปฏิทินการฝึกอบรมและนำชมสำนักหอสมุด

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote 1:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote
Mar 7 @ 1:00 pm – 3:00 pm
นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภาษาตะวันออกจำนวน 24 คน (นิสาชล)
8
9
10
11
12
13
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote 9:00 am
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote
Mar 13 @ 9:00 am – 12:00 pm
นิสิตปริญญาตรีและนิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวน 60 คน (นิสาชล)
14
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus 1:00 pm
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus
Mar 14 @ 1:00 pm – 4:00 pm
คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวน 60 คน (วิทยากรจากบริษัท Elsevier)
15
อบรมการใช้โปรแกรม Mendeley 9:00 am
อบรมการใช้โปรแกรม Mendeley
Mar 15 @ 9:00 am – 12:00 pm
อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 60 คน (วิทยากรจากบริการ Elsevier)
อบรม สำนักหอสมุด ม.บูรพา กับบริการ everything (อบรมที่คณะแพทย์ฯ) 2:00 pm
อบรม สำนักหอสมุด ม.บูรพา กับบริการ everything (อบรมที่คณะแพทย์ฯ)
Mar 15 @ 2:00 pm – 4:00 pm
คณาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 42 คน (นิสาชล, สุภาวดี)
16
17
18
19
23
ต้อนรับและนำชมห้องสมุด 2:00 pm
ต้อนรับและนำชมห้องสมุด
Mar 23 @ 2:00 pm – 4:00 pm
สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 87 คน (นิสาชล, ธัญลักษณ์, อังศุรัตน์)
24
26
ต้อนรับและนำชม (ห้อง201) 10:00 am
ต้อนรับและนำชม (ห้อง201)
Mar 26 @ 10:00 am – 12:00 pm
บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 41 คน (นิสาชล, ธัญลักษณ์, อังศุรัตน์)
27
อบรมการใช้โปรแกรม Endnote 1:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม Endnote
Mar 27 @ 1:00 pm – 4:00 pm
นิสิตปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน (นิสาชล)
อบรมการใช้โปรแกรม Endnote 4:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม Endnote
Mar 27 @ 4:00 pm – 7:00 pm
นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน (นิสาชล) 
28
อบรมการใช้โปรแกรม Endnote 9:00 am
อบรมการใช้โปรแกรม Endnote
Mar 28 @ 9:00 am – 12:00 pm
นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 40 คน (นิสาชล)
30