ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

logoinfostudies
Menu

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
QS2- 401, 402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

โทรศัพท์

038-102358, 038-102357

โทรสาร

038-390355

โทรศัพท์มือถือ
  • 081-9450392 (คุณธนทรัพย์ โกกอง)
  • 098-2511019 (หัวหน้าภาควิชา)

Face BOOK