วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์

ประเภทข้อมูลที่ได้รับจากวารสาร: Table of Contents=สารบัญวารสาร, Abstracts=สาระสังเขป, Full Text=เอกสารฉบับเต็ม
  

ACM Digital Library    [Abstracts]
Advancing Women in Leadership  [Full Text]
Aidsonline  [
Abstracts]
ALAN Review  [Abstracts]
American Libraries [Abstracts]
The American Naturalist  [Abstracts]
American School Board Journal  [Full Text]
Anaesthesia On-Line [Abstracts]
Analytical Biochemistry 
  [Table of Contents]
Animal Farm  [Full Text]
APS Research Journal   [Abstracts]
ArchitronicTheElectronicJournalofArchitecture  [Full Text]
Archives of Dermatology [Full Text]

Archives of General Psychiatry [Full Text]
Archives of Internal Medicine [Full Text]
Archives of Neurology  [Full Text]
Archives of Ophthalmology  [Abstract]
Australian Humanities Review  [Full Text]

Biochemical Journal    [Table of Contents]
Biotechnology and Applied Biochemistry   [Full Text]
Blood Cells, Molecules, & Diseases [Full Text]
Breeds of Livestock - Cattle Breeds  [Full Text]
Breeds of Livestock - Goat Breeds  [Full Text]
Breeds of Livestock - Sheep Breeds  [Full Text]
Breeds of Livestock - Swine Breeds  [Full Text]
British Medical Journal (electronic BMJ)  [Full Text]

Canadian Journal of Rural Medicine  [Full Text]
Cell   [Table of Contents]
Centre for Discrete and Applicable Mathematics  [Abstracts]
ChemConnect    [Full Text]
Chest Medicine On-Line [Full Text]
Chicago Journal of Theoretical Computer Science  [Abstracts]
Child and Adolescent Psychiatry On-Line 
[Full Text]
Comparative Education Review  [Abstracts]
Computer Journal Online    [Abstracts]
Conservation Ecology   [Full Text]
Current Directions in Psychological Science  [Abstracts]
Current Research in Social Psychology [Full Text]
Directory of Computing Science Journals    [Abstracts]
Developmental Psychology  [Abstracts]

EDUCAUSE Review : Exploring the Impact of Information Technologies on Higher Education [Full Text]
Education Policy Analysis Archives 
[Full Text]
Educational Researcher 
[Full Text]
Educational Statistics Quarterly  [Table of Contents]
Educational Technology Review   [Full Text]
EJB Electronic Journal of Biotechnology  [Full Text]
Electronic Green Journal : Professional Journal on International Environmental Information  [Full Text]
EJDE : Electronic Journal of Differential Equations  [Abstracts]
Electronic Journal of Human Sexuality  [Full Text]
Electronic Journal of  Sociology
  [Full Text]
Electronic Journal of Probability   [Full Text]
Electronic Musician Online   [Full Text]
English Education  [Table of Contents]
English Journal  [Abstracts]
FRESHWATER FISHES OF THAILAND  [Full Text]


Genes and Development   [Table of Contents]
Geriatrics [Full Text]
Geriatrics & Aging Home Page  [Full Text]
Health Psychology   [Abstracts]
Hospital Practice Home Page [Full Text]
Human Molecular Genetics   [Abstracts]

HYLE - An International Journal for the Philosophy of Chemistry  [Full Text]

IBM Technical Journals    [Abstracts]
IMA Journal of Numerical Analysis  [Abstracts]
The International Electronic Journal for Leadership in Learning   [Full Text]
International Journal of Production Economics   [Table of Contents]

Internet Journal of Academic Physician Assistants  [Full Text]
Internet Journal of Advanced Nursing Practice  [Full Text]

JASMS Online    [Abstracts]
JCI: Journal of Computing and Information  [Full Text]
Journal of Analytical Toxicology    [Abstracts]

Journal of Artificial Intelligence Research  [Full Text]
Journal of Artificial Societies and Social Simulation  [Full Text]
Journal of Bateriology   [Full Text]
Journal of Biological Chemistry   [Full Text]

Journal of Buddhist Ethics [Full Text]
Journal of College Science Teaching   [Table of Contents]
Journal of Comparative Psychology   [Abstracts]
Journal of Counseling and Development   [Abstracts]
Journal of Counseling Psychology   [Abstracts]
Journal of Economic Education  [Full Text]
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH)   [Abstracts]
Journal of Educational Psychology   [Abstracts]
Journal of Energy Engineering   [Abstracts]

Journal of Engineering and Technology Management   [Full Text]
Journal of Financial And Strategic Decisions   [Full Text]
Journal of Interactive Learning Research   [Table of Contents]
Journal of Logic and Computation    [Table of Contents]
Journal for Research in Mathematics Education    [Abstract]
Journal of Structural Engineering [Arbaract]
LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal  [Full Text]
Library Technology Report [Full Text]
Living Reviews in Relativity  [Full Text]

Machine design   [Table of Contents]
Mathematical Physics Electronic Journal   [Abstracts]
Mathematics Teacher  [Table of Contents]  

Mathematics Teaching in the Middle School [Table of Contents/ Full Text]
Mechanical Engineering   [Table of Contents]
Mechanism and Machine Theory   [Full Text]

Medicine On-Line - The International Medical Journal  [Full Text]
MGV : Machine GRAPHICS & VISION    [Abstracts]

Molecular Plant Pathology On-Line  [Full Text]  
Multimedia Internet @ School   [Abstracts]
Music & Anthropology   [Full Text]
Nature Biotechnology   [Full Text]
Natural SCIENCE  [Full Text]
Neuroscience-Net 
[Full Text]
Network Science: The Web Journal of Science & Computers  [Full Text]
New York Journal of Mathematics  [Full Text]
NursingWorld | The American Nurse  [Full Text]
NursingWorld : Online Journal of Issues in Nursing  [Table of Content ]
The On-Line Journal of Ethics [Full Text]

Plant Engineering [Table of Content]
Power   [Table of Contents]
Research in the Teaching of English  
[Abstract]
Research Quarterly for Exercise & Sport  
[Table of Contents]
Rethinking School  [Full Text]
Reviews of Modern Physics    [Full Text]


Scientific American  [Full Text]
School Psychology Review   [Abstracts]
Sociological Research Online  [Full Text]
Sociologic Methodology [Abstract]
Sociologic Theory [Abstract]

Sociology of Education   [Abstracts]
Solar Energy Materials & Solar Cell  
[Full Text]
SNDE : Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics    [Table of Contents/Abstracts]

Student Explorations in Mathematics [Table of Contents/ Full Text]
Teaching Children Mathematics  
[Table of Contents/ Full Text]
Teaching Sociology [Abstract]
Teachers College Record  
[Table of Contents]
Teaching English as a Second Language : TEST-EJ   [Full Text]
Teaching English in the Two Year College  
[Abstract]
Teaching Sociology [Abstract]

World Wide Web Journal of Biology   [Table of Contents]
World Wide Wounds - The Electronic Journal of Wound Management Practice (including  woundcare, wounds, and dressings)  [Full Text]

 

free html visitor counters
hit counter

Jaranya  Supawititpatana
jaranya@buu.ac.th

Last update 15/01/2010