hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์โดยเทคนิค Canva Tips”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์โดยเทคนิค Canva Tips” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยวิทยากร คุณจักรพันธุ์ื่ ชื่นภิรมย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ Cyber Zone I ชั้น 6 สำนักหอสมุด

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า