โรงพักตามูน อำเภอโป่งน้ำร้อน

ภาพจาก: https://www.facebook.com/nokgradea

โรงพักตามูน อำเภอโป่งน้ำร้อน (ปัจจุบัน คือ อ.สอยดาว) จังหวัดจันทบุรี ภาพถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 ด้านหลังคือเขาสอยดาว