ศาลเจ้าแม่หินเขา

        ตั้งอยู่ริมทะเลอ่างศิลา ในบริเวณตำหนักมหาราช เป็นศาลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเป็นศาลเล็กๆ เก่าแก่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณหินขนาดใหญ่ที่สร้างยื่นออกไปในทะเล ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “เจ้าแม่หินเขา” ศาลเจ้าแม่หินเขาตั้งขึ้นด้วยสาเหตุอันใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด มีเพียงคำบอกเล่าต่อๆ กันมาว่าโดยสันนิษฐานว่า เจ้าแม่หินเขานี้ เป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระปิยมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากชาวบ้านไม่รู้จักชื่อ จึงเรียกว่า “พระนางเรือล่ม” ทรงมีพระเมตตา แผ่บารมีแก่ชาวเรือทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากภัยทางน้ำ เสมือนหนึ่งไม่อยากให้มีผู้ใดประสบเหตุน่าสลดใจอน่างพระองค์เอง 
        ด้านหน้าศาลมีลานกว้างมองเห็นวิวทัศน์ทะเลอละวิถีชีวิตของชาวประมง ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม อาหารทะเลขึ้นชื่อที่เราจะเห็นตั้งขายตลอดทางเมื่อไปถึงอ่างศิลา