สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service

Search E-databases (in Foreign Languages)Library News/Events

Read more

ฐานข้อมูลทดลองใช้
 • ร่วมสนุกชิงรางวัล EDS
 • Clinical Key (ระยะเวลาการทดลองใช้ : 17 เมษายน 2557 – 16 พฤษภาคม 2557) clinickeyClinical Key  เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์  เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการแพทย์  พยาบาล  และสาธารณสุข  ประกอบด้วย  eBooks, E-Journal, Procedures consult, First Consult, Drug Database เป็นต้น สามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปของหนังสือ  วารสาร  วีดีโอ และมัลติมีเดีย…
 • McGraw-Hill Thai eBooks‏ 77777ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูล McGraw-Hill Thai eBooks ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (e-Book) จากสำนักพิมพ์ McGraw Hill

  LINK…

 • Mosby’s Nursing Skills logo_nursingSkills

  ฐานข้อมูลทางการพยาบาลเน้นทางด้านการทำหัตถการต่างๆ ประกอบด้วยมัลติมีเดียวีดีโอเกี่ยวกับทักษะทางการพยาบาลมากกว่า 500 รายการ
  เข้าใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนคน ผ่าน Fixed IP Address ของมหาวิทยาลัย

  LINK 
  ระยะเวลาทดลองใช้ 1 – 31 มีนาคม 2557…

 • ฐานข้อมูล Mosby’s Nursing Consult ฐานข้อมูลทางการพยาบาล รวบรวม หนังสือ, วารสาร, รูปภาพ, ฐานข้อมูลยา, คู่มือผู้ป่วย, และ ข่าวสารทางการพยาบาล 
  เข้าใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนคน ผ่าน Fixed IP Address ของมหาวิทยาลัย

  www.nursingconsult.com

  ระยะเวลาทดลองใช้ 1 – 31 มีนาคม 2557…

Read more

 

Log In