ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 006 /2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service

Search E-databases (in Foreign Languages)Library News/Events
 • สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ DSC_0018สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) โดยวิทยากร นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ และนางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – …
 • บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DSC_0010บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุด จากวิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด

   …

 • บุคลากรสำนักหอสมุดรับมอบเข็มมหาวิทยาลัย DSC_0004สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุดที่ได้รับเข็มมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทำงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี) จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่…
 • วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 00สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงาน “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องโถงนิทรรศการชั้น 2 หอประชุมธำรง บัวศรี โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ป…
 • ธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขใจไปกับการทำงาน” 05บุคลากรสำนักหอสมุด และกัลญาณมิตรในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขใจไปกับการทำงาน” โดยพระธรรมาจารย์ พิทยา ฐานิสสโร  และร่วมทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ถวายภัตตาหารเช้า และขอบคุณจักรวาลในจานข้าว  เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 06:30-12:00 น….

Read more

ฐานข้อมูลทดลองใช้
 • ฐานข้อมูล JOVE jove
  เปิดให้ทดลองใช้งานใน Collection ของ Neuroscience Science Education ฟรี จนถึงสิ้นปี

  BUU Library is providing trial access to Jove’ collection of Neuroscience, Science and Education. This trial run until the end of this year.

  http://jove.com/se5…

 • หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ news
  หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ทั่วโลกจาก 2000 กว่ารายชื่อ 20 ประเทศ และ 60 ภาษา ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
  Link

  E-newspaper is an online database that offers 2000 newspapers from 20 countries and in 60 languages. …

 • ฐานข้อมูล Britannica Online b
  ฐานข้อมูล Britannica Online เป็นสารานุกรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

  Britannica Academic Edition ทดลองสืบค้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 57
  สามารถเข้าผ่านตามลิงค์นี้ http://se…

 • ร่วมสนุกชิงรางวัล EDS logoebsco
 • McGraw-Hill Thai eBooks‏ 77777ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูล McGraw-Hill Thai eBooks ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (e-Book) จากสำนักพิมพ์ McGraw Hill

  BUU Library arranges trial access to McGraw-Hill Thai eBooks, a database that offers Thai eBooks‏ published by M…

Read more

 

Log In