สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (full-text) จากภายนอก BUU Net กรุณาใช้ผ่านระบบ VPN
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service (EDS)

Search E-databases (in Foreign Languages)

Report of New Books/Media

Virtual Library 360

Library News/Events

Read more

ฐานข้อมูลทดลองใช้
 • ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ IndianJournals.com ij_logoเป็นฐานข้อมูลหลากหลายสาขาวิชาได้แก่ Applied Science & Technology, Animal Science, Business, Economics & Management, Medical Science, Social Science, Library Science, Dental Science, Animal Science, Agriculture Scienceเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก…
 • ทดลองใช้ฐานข้อมูล GALE Virtual Reference Library (eBook) cengale_logo

  ทดลองใช้ฐานข้อมูล GALE Virtual Reference Library (eBook), Test & Education Reference Center, และ Power Speak สำหรับการเรียนรู้ภาษาอื่น (ด้วยภาษาอังกฤษ) โดยให้บุคคล นิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทดลองใช้ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถ…

 • ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูล EBL-Ebook Library logo_ebl

  ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูล EBL-Ebook Library ซึ่งเป็นข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  จากสำนักพิมพ์ Karger ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2557

  The Library has arranged temporary trial access to EBL-Eb…

 • ฐานข้อมูล JOVE jove
  เปิดให้ทดลองใช้งานใน Collection ของ Neuroscience Science Education ฟรี จนถึงสิ้นปี

  BUU Library is providing trial access to Jove’ collection of Neuroscience, Science and Education. This trial run until the end of this year.

  http://jove.com/se5…

 • หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ news
  หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ทั่วโลกจาก 2000 กว่ารายชื่อ 20 ประเทศ และ 60 ภาษา ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
  Link

  E-newspaper is an online database that offers 2000 newspapers from 100 countries in 60 languages. Thi…

Read more

 

Log In