หอสมุดขยายเวลาบริการถึงเที่ยงคืน (ชั้น 2- 7) ชั้น 1 เปิด 24 ชม. ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. – 11 ต.ค. 57

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (full-text) จากภายนอก BUU Net กรุณาใช้ผ่านระบบ VPN
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service (EDS)

Search E-databases (in Foreign Languages)

Report of New Books/Media

Virtual Library 360

 

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา