Sep
12
2017

Movie Program 11-17 Sep 2017

17 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
Attack on titan ฝ่าพิภพไททัน Joy จอย เธอสู้เพื่อฝัน

16 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
Trolls โทรลล์ส The best of me รักแรกตลอดกาล

15 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
Outcast อัศวินชิงบัลลังก์  367 วัน Him & Her

14 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
The best of me รักแรกตลอดกาล 367 วัน Him & Her

13 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
Attack on titan ฝ่าพิภพไททัน Trolls โทรลล์ส

12 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
Joy จอย เธอสู้เพื่อฝัน สำรองไว้เพื่อการเรียนการสอน

11 Sep 2017

11.30 น. 17.30 น.
367 วัน Him & Her Attack on titan ฝ่าพิภพไททัน

รายการก่อนหน้า

Movie Program 4-10 Sep 2017
Movie Program 28-3 Sep 2017


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา