Aug
15
2012

Burapha University in newspapers 2012

News (2012 )
NEWS DATE
December
นิสิตวิศว ม.บูรพาเจ๋ง! สร้างเกมส์เสริมความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 19 Dec 2012
มหาวิทยาลัยบูรพาชื่นชมกรมประชาฯ มอบเงินห้าแสนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ชุมชน 14 Dec 2012
ประชันสุนทรพจน์เกาหลี  6 Dec 2012
ม.บูรพาหาเงินตั้งกองทุนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์  4 Dec 2012
November
ศูนย์เพิ่มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ฯ พัฒนากุ้งสู้โรคส่งออกอาเซียน 17 Nov 2012
โลกใต้ทะเลขออีก 12 ล.เล็งเปิดโชว์กลางปี 56 14 Nov 2012
October
เร่งรถไฟด่วน-มอเตอร์เวย์ 24 Oct 2012
บูรพาชูยุทธศาสตร์ม.วิจัย 19 Oct 2012
บูรพาเดินหน้ายุทธศาสตร์ม.วิจัย 19 Oct 2012
ม.บูรพากวาด 2 รางวัล 18 Oct 2012
September
ม.บูรพาตั้งเป้าอีก 8 ปีเป็น ม.วิจัยลั่นพร้อมพัฒนา-เพิ่มคุณภาพคน 19 Sep 2012
ม.บูรพาเร่งหาทุนพัฒนารองรับศูนย์กลางอาเซียน 11 Sep 2012
วชช.สระแก้วพลิกโฉมการค้าชายแดนเชื่อมอาเซียนผลิตหมอ (ตาบอด) นวดแผนไทย 11 Sep 2012
ม.บูรพารับมืออาเซียน   5 Sep 2012
เมินคำค้านให้มีการเลือกนายกฯ เดินหน้าสร้างศูนย์กลางอาเซียนต่อไปใหม่   5 Sep 2012
วิจัยโอสถสารจากบัวหลวงสรรพคุณลดความดันโลหิตสูง   3 Sep 2012
August
คนชลบุรีประกาศเจตนารมณ์ปฏิรูปอนุรักษ์ผืนป่าตะวันออก-ป่าชายเลน   18 Aug 2012
คณะวิทย์ม.บูรพาปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์ทะเล   18 Aug 2012
มบ.เร่งปั๊มผู้เชี่ยวชาญอัญมณี   6 Aug 2012
คลอดลูกในรถ   5 Aug 2012
วิชั่นม.บูรพาสร้างคนสร้างเศรษฐกิจโซนตะวันออก   5 Aug 2012
July
ม.บูรพาภูมิใจบัณฑิตคณะอัญมณี  27 July 2012
ม.บูรพาตั้งเป้านำคณะอัญมณีสู่อาเซียนสร้างบุคลากรทันตลาดโต-จุดเด่นใกล้แหล่งกำเนิด  27 July 2012
ม.บูรพาเปิดสาธิตอาชีวะจบแล้วมีงานทำ-เป็นครู  26 July 2012
ม.บูรพาเปิดหลักสูตรใหม่สร้างแรงงานปวส.ป้อนโรงงาน  24 July 2012
วิจัยกุ้งกุลาฯ ทนโรคทดแทนแหล่งเดิมในธรรมชาติ  23 July 2012
มบ.ผุดร.ร.สาธิตอาชีวะ  23 July 2012
ม.บูรพาพัฒนาพันธุ์กุ้งกุลาดำสู้โรค  23 July 2012
ม.บูรพาจัดค่ายวิทย์ทางทะเลปั้นเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร  21 July 2012
ม.บูรพาพัฒนาพันธุ์กุ้งกุลาดำตั้งศูนย์เพิ่มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขยายผลเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้ง  20 July 2012
ม.บูรพาเปิดร.ร.สาธิตอาชีวะผลิตครู  19 July 2012
วิศวะชีวภาพอินเตอร์ม.บูรพา  18 July 2012
มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดหลักสูตรใหม่สร้างแรงงานฝีมือระดับ ปวส.ป้อนโรงงาน  18 July 2012
แห่งแรกสาธิตอาชีวศึกษาม.บูรพาหลักสูตรปวส.เน้นการค้าท่องเที่ยว  17 July 2012
ม.บูรพาเปิดหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพผลิตป.โท-เอกนำองค์ความรู้บูรณาการแพทยศาสตร์  16 July 2012
เตรียมบุคลากรรับเออีซี  14 July 2012
ทัพสินค้าไอทีบุกคอมมาร์ต 12 July 2012
เฟรชชี่วิศวะม.บูรพาเปิดใจไม่หวั่นไทยเข้าสู่อาเซียน   8 July 2012
วิจัยพิษฝังลึกโรงกลั่นน้ำมัน   6 July 2012
 June
เรียนรู้’ค่ายแพทย์แผนไทย’ 22 June 2012
ม.บูรพาตั้งเวทีวิชาการอุตสาหกรรมตะวันออก 21 June 2012
คณะวิทย์ ม.บุรพา เน้นเรียนรู้คู่ปฏิบัติงานจริงจังเพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ 14 June 2012
วิศวฯม.บูรพา สอนการใช้ชีวิตจริงต่างแดนพานิสิตไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน   2 June 2012
 May
คะแนนสูง-ต่ำ แอดมิชั่นส์ ปี 2555(ม.บูรพาม.พะเยา) 18 May 2012
“พระยาอภัยภูเบศร-ม.บูรพา” หลักสุตร ร่วม “การแพทย์แผนไทย” 11 May 2012
ผลงานคณะวิทย์จดอนุสิทธิบัตร  7 May 2012
ชีวิตนิสิต “ม.บูรพา”  3 May 2012
 April
แผนรับน้องเชิงสร้างสรรค์พัฒนานิสิตรุ่นใหม่สู่ประชาคมอาเซียน  22 April 2012
March
ฆ่าโหดนิสิตวิศวะ ยิงเจาะอกคาหาดตั้งวงเฮฮากับเพื่อนถูกกลุ่มวัยรุ่นอาชีวะเมาก่อเหตุไล่ทำร้าย 29 March 2012
ม.บูรพาชูวิทยุชุมชนยอดสื่อสาธารณะถ่ายทอดองค์ความรู้เตรียม ปชช.พร้อมสู่อาเซียน 12 March 2012
โทรทัศน์ครูเปิด 2 รายการใหม่ทางช่องฟรีทีวี  6 March 2012
February
ม.บูรพาสานสัมพันธ์ไทย-จีนดันสินค้าโอท็อปไทยขยายตลาดจีน  27 Feb 2012
สาหร่ายให้พลังงาน  27 Feb 2012
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพาย้ำนิสิตทุกคนต้อง เก่ง อึด ถึก  25 Feb 2012
ม.บูรพาเน้นเก่งอึดถึกภาควิชาวาริชศาสตร์เด่นต้องเก่งและเป็นคนดีของสังคม  22 Feb 2012
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพาเน้น เก่ง ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่  22 Feb 2012
ม.บูรพาตั้งชมรมนิสิตจีนคู่ฟื้นโอท็อปจัดหลักสูตร ว.พาณิชย์ฝึกน.ศ. 2 ชาติรอรับอาเซียน    6 Feb 2012
ต่างชาติเชื่อมั่นวิศวะ ม.บูรพา    5 Feb 2012
หนังสือพิมพ์ไทยในอเมริกา (แอลเอ)    3 Feb 2012
January
นิสิตป.โทม.บูรพาจัดดนตรีย้อนยุคช่วยภัยหนาวและอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ  26 Jan 2012
มบ.ผลิตครูอาชีวะรับอาเซียน  24 Jan 2012
ย้อมสีไข่มุก  23 Jan 2012
ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์กับบางแสนล่าง    7 Jan 2012

 

News ( 2016 ) News ( 2015 ) News ( 2014 )
News ( 2013 ) News ( 2012 ) News ( 2011 ) News ( 2010 ) News ( 2009 ) News ( 2008 ) News ( 2007 ) News ( 2006 ) News ( 2005 ) News ( 2004 ) News ( 2003 ) News ( 2002 ) News ( 2001 ) News ( 2000 ) News ( 1999 ) News ( 1998 – 1992 )


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา