การฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(คลิกเพื่อตรวจสอบประวัติการอบรม)

 

ปฏิทินการฝึกอบรมและนำชมสำนักหอสมุด

 


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา