เครือข่าย VPN

VPN (Virtual Private Network)
การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาเช่นที่บ้านเป็นต้นเสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเชื่อมต่อVPNแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกได้
รหัสผ่าน ใช้ username และ password ที่ได้รับจากสำนักคอม ในการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่านสำหรับนิสิต หรือติดต่อโทรศัพท์ภายในได้ที่ 2770

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง VPN

โปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม vpn client สำหรับ Windows 8 หรือ 8.1/windows 7

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Config File สำหรับผู้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม vpn client สำหรับ XP

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Config File สำหรับผู้ใช้งาน

หมายเหตุ: ใช้ Username และ Password ที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหา Username Password ตรวจสอบได้ที่ http://mail.buu.ac.th หรือ http://ict.buu.ac.th
E-Mail : noc@buu.ac.th หรือ มีปัญหาการใช้งานฐานข้อมูล โทรที่ 0896070035 (เฉลิมเกียรติ ดีสม)

 


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา