ระเบียบการใช้บริการห้อง Cyber Zone I

  1. ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเกมหรือเล่นเกมออนไลน์ต่างๆ
  2. ห้ามติดตั้งหรือลบโปรแกรมและบริการใด ๆ ออกจากคอมพิวเตอร์
  3. หากคอมพิวเตอร์มีปัญหา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์บริการ ห้ามซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เองโดยเด็ดขาด

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา