ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างร้านค้า Cafe@Library รายละเอียด
คุณสมบัติ บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างร้านค้า Cafe@Library รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
คุณสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

Download (PDF, 59KB)

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา