ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างร้านค้า Cafe@Library รายละเอียด
คุณสมบัติ บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างร้านค้า Cafe@Library รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียด

 


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา