การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล (English for Communication in Digital Age) และเพื่อช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ การฟังการพูด การอ่าน และการเขียนอย่างยั่งยืน สำนักหอสมุดขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์บุษบง แซ่จิว อาจารย์รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์ และอาจารย์คริสต์มาส ชูเกษร จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า