อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษาและผู้บริหารสำนักหอสมุด ลงพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษาและผู้บริหารสำนักหอสมุด ลงพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์และเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมารามและเข้าพบกับประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงลงพื้นที่ตำบลวัดหลวง โดยได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือร่วมกับนายก อบต. ตำบลวัดหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสำรวจปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อำเภอพนัสนิคมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ต่อไป เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า