โครงการ BUU Library Research Support

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและผู้บริหาร เข้าพบ ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมแนะนำคณาจารย์ในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมถึงช่องทางการติดต่อ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากทางคณะฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการต่อไป ในโครงการ BUU Library Research Support เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า