การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Law for Digital Entrepreneur)” โดยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
        – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน หัวข้อ “กฎหมายอาญาที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการค้าออนไลน์”
        – อาจารย์เอกพล ทรงประโคน หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล”
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า