ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลังปัญญา

รอข้อมูล

nittaya
นางนิตยา ปานเพชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลังปัญญา

e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
watcharepron
Mrs. Watchareeporn Kunsanong
Senior Professional Librarian
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
russamee
Mrs. Russamee Pandid

Professional Librarian

The Head of Cataloging Department
e-mail : russamee@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2478
Tum
Miss. Kesorn Jantorn
Professional Librarian
e-mail : kesornc@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Boon
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : sirigorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Gik
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : thunyaluck@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Nil
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : nilubonr@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
Nok
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sunun20131@gmail.com
Tel : 0-3810-2485
Ream
นางตุลญา รวิชญานนท์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : weeraya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2485
aoy
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : orathai_na@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463
park
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : parkpoom@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
Prapasri
นางสาวประภาศรี เสือหลง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : prapasri@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
sand
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sukanda1987@gmail.com
Tel : 0-3810-2466
Tik
นางจิตติมา พลิคามินทร์
แม่บ้าน
e-mail :
Tel : 0-3810-2494
Pekai
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
แม่บ้าน
e-mail : prisee.a@gmail.com
Tel : 0-3810-2479

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า