ฝ่ายบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้

รอข้อมูล

Toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
บรรณารักษ์ชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
Daw
นางวงเดือน เจริญ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

e-mail : wongduen@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Pom
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : supawadeep@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
A
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : thitichaya@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Nice
นางสาวอังศุรัตน์ ระยา
นักเอกสารสนเทศ​
e-mail : augsurat.ra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Jeeb
นางสาววนิดา ศรีนามาตย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wanida_srinamat@hotmail.com
Tel : 0-3810-2474
bee
นางสาวจารุวรรณ นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : beejaruwan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2474
Meaw
นางวิจิตรา วิไลเลิศ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : wijittra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2476
Sawai_02
นายไสว ไชยศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sawai@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2473
Yo
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : saksing49@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
Joye
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : somboon03@gmail.com
Tel : 0-3810-2491
Aoy
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : w_asana@live.com
Tel : 0-3810-2476
Meay
นางสาวรัตยา จรสมาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : rattaya_3m@hotmail.com
Tel : 0-3810-2476
Noi
นางสาวอรุณี สังข์นวม
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : noi-13@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
Saipin
นางสายพิณ ธนกุลชน
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : saipin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2491
PeeTar_02
นางสาวขวัญตา สันติกุล
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : kwantas@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2488

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า