ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

e-mail : chalermkiat@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
Ying
นางสมหญิง เจียสารัมย์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : somying@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
pawares
นายปวเรศ นวลแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

e-mail : pawaresn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Tam
นายกุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : kunphisit@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Green
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : Green.021@hotmail.com
Tel : 0-3810-2460
Mod
นางอ่อนศรี แสนโคก
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : ornsris@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
nuch
นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : chompunuch@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Dam
จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
e-mail : jakkaphan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า