hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ นวัตกรรม เว็บไซต์ ผลิต บริการและสนับสนุนการให้บริการสื่อการศึกษา การประชุมและการประชุมออนไลน์ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้งจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักหอสมุดให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานระบบโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สนับสนุนการบริการและการเรียนการสอน

งานบำรุงรักษา

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า