รัชกาลที่ 5 ทรงประทับเมืองจันท์

ข้อมูลจาก: ตู่จะเก่าก็ใช่ว่า ทับยาในอดีต

สมัยรัชกาลที 5 เจ้านายมาที่ตลาด คาดว่ารัชกาลที่ 5 ทรงมาประทับเมืองจันท์ เมื่อพ.ศ. 2443