ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก

 • ผลไม้ภาคตะวันออก

  ผลไม้ภาคตะวันออก

 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เกาะสวรรค์ทะเลตะวันออก

  วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เกาะสวรรค์ทะเลตะวันออก

 • สุนทรภู่ จังหวัดระยอง   ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี

  สุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี

 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี  อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

 • โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  เกาะช้าง จังหวัดตราด

  โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เกาะช้าง จังหวัดตราด

หนังสือหายาก...ภาคตะวันออก

หนังสือหายาก...ภาคตะวันออก

รวบรวมและจัดทำข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น

Read more…

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของบุคลากร หรือ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

Read more…

สาระดีภาคตะวันออก..บน Youtube

สาระดีภาคตะวันออก..บน Youtube

รวบรวมวิดีทัศน์สารสนเทศภาคตะวันออกที่เผยแพร่บน Youtube โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ศิลปกรรม การแพทย์ ปรัชญา ภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น

Read more…

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...เมืองตะวันออก

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...เมืองตะวันออก

รวบรวมข้อมูลภาพเก่าภาคตะวันออกทั้ง ๘ จังหวัด อาทิเช่น ภาพบุคคลสำคัญ สิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

Read more…

Some of Our Featured Projects