ในหลวงเสด็จวัดโสธร

ภาพจาก : http://www.chumphon-tcs.com

จากเว็บไซต์ 8riewculture.com ให้ข้อมูลว่า …วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา ได้เสด็จมายังวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อทรงประกอบพิธีวิสาขบูชาตามขัตติยราชประเพณี เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ได้เสด็จออกนอกพระอุโบสถและมีพระราชดำรัสว่า “ตั้งใจมานมัสการหลวงพ่อพุทธ
โสธรนานแล้ว ทำไมสร้างพระอุโบสถแบบนี้ ไม่สมเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธร
ให้ปรับปรุงแก้ไขพระอุโบสถเสียใหม่” และมีพระราชดำรัสถึงเรื่องโรงเรียนและแหล่งเสื่อมโทรมหน้าพระอุโบสถ ให้แก้ไขให้สมเกียรติพลวงพ่อพุทธโสธร…

ข้อมูลจาก: http://www.oknation.net/blog/chainoy70/2011/10/07/entry-1

ภาพจาก: http://www.oknation.net/blog/chainoy70/2011/10/07/entry-1
จากเว็บไซต์ chumphon-tcs.com ให้ข้อมูลว่า ในหลวงเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2509 โดยเสด็จทางรถไฟ