ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออกได้จัดทำสาระน่ารู้ โดยการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชลบุรีและภูมิภาคภาคตะวันออก

สาระน่ารู้
ประเพณีก่อกองทรายวันไหลบางแสน
สาระน่ารู้
ประเพณีวิ่งควาย
สาระน่ารู้
ประเพณีการชักพระบาทของชาวหมู่บ้านตะปอน
สาระน่ารู้
ผ้าทออ่างศิลา
สาระน่ารู้
ประเพณีแห่งพญายม
สาระน่ารู้
ประเพณีกองข้าว
สาระน่ารู้
ประเพณีการแข่งเรือวัดจันทนาราม