hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

สำนักหอสมุดร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี “Cyber Vaccine”

สำนักหอสมุดร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี “Cyber Vaccine” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) โดยวิทยากร คุณชนนิกานต์ คงสุวรรณ และคุณกริช ขาวอุปถัมป์ ทั้งนี้ มีผู้บริหารจากสำนักหอสมุด และกองกิจการนิสิต รวมถึงนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า