Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

Menu

Month: August 2501

รับน้อง

รับน้อง จากทุกสารทิศสู่รั้วเทา-ทอง รับน้อง เมื่อวันที ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑