คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

dr_somtawain
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
ประธานกรรมการ
p_nung2
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
รองประธานกรรมการ
apranee
รองศาสตราจารย์ปราณี เชียงทอง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
chaleaw3
รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
aboonlert
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
p_nit
นางนิตยา ปานเพชร
กรรมการ
jaranya
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
กรรมการ
p_nong1
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
กรรมการ
dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
p_ya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
กรรมการ
p_dao
นางวงเดือน เจริญ
กรรมการ
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
กรรมการและเลขานุการ
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
ผู้ช่วยเลขานุการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า