hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

ฝ่ายบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ให้บริการ ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกผู้สนใจทั่วไป โดยการจัดบริการต่างๆ เพื่อให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  มุ่งให้ผู้รับบริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว มีพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการชั้น 2-7 โดยแบ่งภาระงานเป็น 3 งาน
1. งานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2. งานบริการส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัย
3. งานบริการผู้อ่าน

งานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการผู้อ่าน

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า