การอบรมเรื่อง "ข้อคำนึงทางกฎหมายก่อนเริ่มทำธุรกิจออนไลน์"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการอบรมหัวข้อ “ข้อคำนึงทางกฎหมายก่อนเริ่มทำธุรกิจออนไลน์” โดย อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Law for Digital Entrepreneur) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า