ปฏิทินการฝึกอบรมและนำชมสำนักหอสมุด

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
Information Literacy for Graduate Student 9:30 am
Information Literacy for Graduate Student
ก.ย. 27 @ 9:30 am – 4:00 pm
จำนวน 30 คน (นิสาชล, อังศุรัตน์)
28
29
30