hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

การอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์ และ Copyleaks)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์ และ Copyleaks) ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Cyber Zone I ชั้น 6 สำนักหอสมุด

การเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม Copyleaks

1. นิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อขอเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม Copyleaks ได้ที่ @buulibrary โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล
คณะ รหัส (สำหรับนิสิต) และ E-mail ของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น

2. สำนักหอสมุดจะดำเนินการเพิ่มสิทธิการใช้งานโปรแกรม Copyleaks ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ขอเปิดบัญชี (ผู้ขอจะได้รับ Link ให้เข้าไป Active โปรแกรม Copyleaks ซึ่งเป็น Link อัตโนมัติ ผ่าน E-mail ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้ระบุมา)  *หากไม่ได้รับ E-mail กรุณาติดต่อที่ @buulibrary

3. ผู้ขอรับสิทธิเข้า E-mail ของตนเองเพื่อตรวจสอบ Link ของ Copyleaks

4.  คลิก Access My Account เพื่อดำเนินการ Activate your account และกด Save 


5.  เมื่อ Activate your account สำเร็จแล้ว (Activation Success) คลิก Login เพื่อเข้าสู่โปรแกรม CopyLeaks 

6.  ในการเข้าใช้งานโปรแกรม CopyLeaks ครั้งต่อไป ต้อง Login ด้วย E-mail มหาวิทยาลัยบูรพา และ Password ที่ได้กำหนดไว้กับโปรแกรมเท่านั้น

7.  คู่มือการใช้งานโปรแกรม CopyLeaks

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า