วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder

ฐานข้อมูลทางด้านเคมีที่รวบรวมงานวิจัยจากวารสารเคมีทั่วโลกมากกว่า 10,000 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีสิทธิบัตร ข้อมูลสารเคมี และรายการงานวิจัยด้านเคมีจากทั่วโลก

ขั้นตอนที่ 1

สร้าง SciFinder ID โดยคลิกที่ URL https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=E11A7C94X86F35040X5BF9C96833F3970E29 ในช่อง E-mail ให้ระบุ E-mail ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนที่ 2

คลิกลิงค์ที่ส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 เพื่อยืนยันอีเมล์ ภายในระยะเวลา 96 ช.ม.

ขั้นตอนที่ 3

login ด้วย SciFinder ID และ Password ที่ลิงค์ https://scifinder-n.cas.org/

หมายเหตุ  การลงทะเบียนและล็อคอินเข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder ต้องทำภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย