hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin

https://www.turnitin.com/

โปรแกรม Turnitin คือ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยการเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อความที่ซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการที่ต้องการกับผลงานวิชาการของผู้อื่นที่อยู่ในรูปออนไลน์จากแหล่งต่างๆ ทั้งที่อยู่ในคลังข้อมูลของ Turnitin รวมถึงข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

ข้อกำหนดในการให้บริการ

 1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยบูรพา ให้บริการโดยบรรณารักษ์เป็นผู้ดูแลการใช้งานและดำเนินการในการสร้าง Class ID และ Class Enrollment Key ให้กับผู้ใช้บริการสามารถขอรับเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบด้วยตนเอง
 2. ผู้ขอรับ Class ID และ Class Enrollment ต้องเป็นอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น
 3. กำหนดให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (@go.buu.ac.th) ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin
 4. สิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
  Student (ผู้ส่งตรวจสอบผลงาน) จำนวน 100 accounts
  Instructor (ผู้ตรวจสอบผลงาน) สำนักหอสมุดไม่ได้ให้สิทธิ์ในการใช้งาน Instructor เนื่องจาก user มีจำนวนจำกัด สำนักหอสมุดจึงเป็นผู้ตั้ง Class สำหรับการตรวจสอบให้แก่ผู้ใช้บริการเอง
  Admin (ผู้ดูแลระบบ) สำนักหอสมุดมอบหมายให้บรรณารักษ์ของสำนักหอสมุดเป็นผู้ดูแลระบบ
 5. เกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจสอบจากโปรแกรม Turnitin ในกรณีเป็นปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความวิชาการ หรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย จะขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Turinitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยตนเอง

 1. ผู้ตรวจผลงานต้องใช้ E-Mail : @go.buu.ac.th ในการสมัครและตรวจผลงานเท่านั้น
  ***กรณีที่ยังไม่มี E-Mail ของมหาวิทยาลัยสามารถดูรายละเอียดการใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร https://ict.buu.ac.th เมนู อีเมล์
 2. ติดต่อขอ Class ID และ Enrollment Key สำหรับนำไปตรวจสอบการคัดลอกผลงานผ่านทาง Line Official ของสำนักหอสมุด (ID Line : @buulibrary) โดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้
  2.1 ชื่อ-นามสกุล
  2.2 รหัสนิสิต หรือ รหัสบุคลากร
  2.3 สังกัดคณะ
  2.4 ระดับการศึกษา (ป.ตรี, บัณฑิตศึกษา) หรือระบุตำแหน่ง (กรณีเป็นอาจารย์หรือบุคลากร)
 3. ขั้นตอนการสมัครการใช้โปรแกรม Turnitin
  3.1 เข้าเว็บไซต์ https://www.turnitin.com/
  3.2 เลือก Create Account เป็น Student
  3.3 Class ID และ Class Enrollment Key ที่ได้เข้าไปกรอกรายละเอียดในการสมัคร

ติดต่อสอบถาม: Research Zone : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า