กิจกรรมอาสาเก็บขยะชายหาดบางแสนร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกลุ่มจิตอาสาที่สมัครกิจกรรมอาสาเก็บขยะชายหาดบางแสนกับเทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดหน้าหาดบางแสน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงได้สัมผัสและถ่ายรูปกับความสวยงามของชายหาดบางแสน ที่สวยงามกว่าเดิม หลังถูกปิดหาดเนื่องจากวิกฤติ Covid-19 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563