ฝ่ายเอกสารและวารสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

            ฝ่ายเอกสารและวารสาร รับผิดชอบดำเนินการจัดหา คัดเลือก ตรวจรับลงทะเบียนวารสาร หนังสือพิมพ์ และจดหมายข่าว จัดทำรายการบรรณานุกรมวารสาร จัดทำดัชนีวารสาร จัดทำวารสารสถาบันฉบับเต็ม การเย็บเล่มและเสริมปกวารสาร รวมถึงการดูแลพื้นที่บริการสำหรับผู้ใช้บริการ

นโยบายการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์

 • สำนักหอสมุด โดยฝ่ายเอกสารและวารสาร ทำหน้าที่จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
 • วารสารและหนังสือพิมพ์ที่สำนักหอสมุดดำเนินการจัดหาเข้ามาให้บริการในห้องสมุดนั้น หมายถึง สิ่งพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ มีหลายฉบับภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกัน กำหนดการพิมพ์ ที่สม่ำเสมอ โดยกำหนดออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ฯลฯ ทั้งนี้เนื้อหาทางด้านวิชาการ รวมถึงเนื้อหาทางด้านความบันเทิง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนและนันทนาการ
 • การจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจัดซื้อ และการได้รับ/ขอรับบริจาค
 • การจัดซื้อวารสารภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ เป็นการจัดซื้อโดยวิธีบอกรับเป็นสมาชิกกับหน่วยงาน องค์กร และสำนักพิมพ์ รวมถึงจัดซื้อกับร้านค้า
 • การจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ดำเนินการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ
 • สำนักหอสมุดดำเนินการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
  เกณฑ์พิจารณาการจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ดังนี้
 1. การจัดซื้อวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ชื่อละ 1 ชื่อ
 2. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ชื่อละ 1 ฉบับ
 3. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ราย 4 วัน และรายสัปดาห์ ชื่อละ 1 ฉบับ

       สำนักหอสมุดได้รับวารสารบริจาคทั้งหน่วยงาน หรือบุคคล โดยฝ่ายเอกสารและวารสาร ดำเนินการคัดเลือก ประเมินคุณค่า และพิจารณาจัดให้บริการ หากสำนักหอสมุดได้รับวารสารแต่ละชื่อมีจำนวนมากเกิน ความต้องการ จะทำการคัดเลือกให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และวิทยาเขตจันทบุรี หรือบริจาคให้หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

การเสนอแนะวารสาร หนังสือพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

 • วารสาร นิตยสารภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อ ได้แก่ คณาจารย์ นิสิตและผู้ใช้บริการ
 • วารสารภาษาต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Print) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อได้แก่ คณาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 • เสนอแนะการสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายเอกสารและวารสาร ชั้น 4 สำนักหอสมุด โทร. 2492 หรือสามารถเสนอแนะที่ E-mail: jaranya@buu.ac.th โปรดแจ้งชื่อผู้เสนอแนะ ภาควิชา/คณะ หมายเลขโทรศัพท์

การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

           สำนักหอสมุดดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันฉบับเต็ม (Full Text) ซึ่งเป็นวารสารที่ผลิตโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้สามารสืบค้นได้จาก Web OPAC และพบข้อมูลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ที่ http://stsrv.lib.buu.ac.th/ojs/ หรือหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด เลือก Special Collections และเลือก วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. Asia Pacific Nursing & Health Care Journal
 2. E-Journal of Education Studies, Burapha University
 3. Educational Journal of Thailand
 4. HRD Journal
 5. International Journal of Public and Private Management
 6. IJEAP: International Journal of Education in Asia Pacific
 7. Journal of Global Business Review
 8. Journal of Science Technology and Humanities
 9. บูรพาเวชสาร
 10. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย
 13. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 15. วารสารเทคโนโลยีการศึกษา
 16. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 17. วารสารดนตรีและการแสดง
 18. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
 19. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
 21. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 22. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 23. วารสารวิชาการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 24. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 25. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
 26. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
 27. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
 28. วารสารศิลปกรรมบูรพา
 29. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 30. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
 31. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
 32. วารสารหลักสูตรและการสอน
 33. วารสารอินโดจีนศึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า