สำนักหอสมุดจัดโครงการธรรมบรรยาย "สุขใจในการทำงาน ในยุค Social Distancing"

บุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมโครงการธรรมบรรยาย “สุขใจในการทำงาน ในยุค Social Distancing” โดยพระวิทยากร พระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รัตนวํโส จากวัดสร้อยทอง หนึ่งในทีมธรรมะเดลิเวอรี่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด