พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.lib.buu.ac.th ท่านสามารถแจ้งใช้สิทธิ ตามกฎหมายได้ที่ e-mail buulibrary@buu.ac.th”
Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล

BioDigital Human Studio
BioDigital Human Studio@Trail Databases
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทดลองใช้เครื่องมือการเรียนรู้แบบบูรณาการ BioDigital Human Studio ให้ข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาค โดยสามารถเรียนรู้ได้แบบ interactive ผู้สนใจสามารถเข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2565
Health Library
Health Library@Trial Databases
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทดลองใช้ฐานข้อมูล Health Library ซึ่งเป็น Interactive books ทางด้านการแพทย์ มีบทเรียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพในรูปของวิดีโอ หนังสือ วารสารและกรณีศึกษาต่างๆ ผู้สนใจสามารถเข้าใช้ได้ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2565
Nursing Reference Center Plus
Nursing Reference Center Plus
สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ นิสิตและบุคลากรทางด้านการพยาบาล ใช้ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus ซึ่งเป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา รวมถึงเป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวนนับพันรายการ
URL สำหรับใช้งานตรงผ่าน OpenAthens: https://bit.ly/3r8vlSz
(ระยะเวลาการใช้ฐานข้อมูล 1 ปี)
Previous
Next

OpenAthens

เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากในและนอกเครือข่าย (ผ่าน @go.buu.ac.th)

Library Service Hours

  • จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ 10.30-18.30 น.

HELP

HOTLINE SERVICES

ฐานข้อมูลทดลองใช้

Cambridge Core

GenBank ให้บริการข้อมูลจาก National Institute of Health, USA

Oxford Law Online Database

BUU Library Services in the New Normal

Library Tour

รับข่าวสาร SMS

เพิ่มเพื่อน

Library News/Events

Facebook Fanpage

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า